#KOMFORT I OPTYMALNA TEMPERATURA W TWOIM BUDYNK

#KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ NIŻSZE NAWET DO 50%

#INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ CIEPLNĄ W BUDYNKACH

#INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ CIEPLNĄ W BUDYNKACH

#INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ CIEPLNĄ W BUDYNKACH

Obiekty przemysłowe

 

Obiekty Komercyjne i usługowe

Obiekty mieszkalne

 

O nas

Pomagamy obniżyć koszty z tytułu zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych jak wspólnoty mieszkaniowe oraz komercyjnych jak biurowce, czy obiekty publiczne.

Skupiamy się na niszy, która przez wiele lat była zaniedbywana lub po prostu odpuszczana nie ze względu na brak świadomości użytkowników, a po prostu braku rozwiązania, które faktycznie rozwiązuje problem nadmiernego zużycia energii cieplnej i pozwala nią mądrze zarządzać.

Działając przez ponad 10 lat w sektorze energetycznym pod kątem poprawy efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia, przyglądaliśmy się innym problemom, z którymi mierzyli się nasi klienci.  I o ile takie rozwiązania jak fotowoltaika, kogeneracja, czy oświetlenie LED aktualnie zalewa rynek, to SOZE jest pierwszym produktem na rynku, który rozwiązuje problemy z nadmiernym zużyciem ciepła w polskich zakładach przemysłowych.

SOZE, czyli System Optymalnego Zarządzania Energią powstał na Politechnice Warszawskiej, za co otrzymał w ubiegłym roku nagrodę TERAZ POLSKA.

SOZE jest czymś, czego tak naprawdę do tej pory na rynku nie było, systemem do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Główne założenia SOZE, to redukcja zużycia energii cieplnej do 40%, poprawa warunków  znaczną poprawę komfortu cieplnego (temperatura taka jaka faktycznie jest potrzebna) i jakości regulacji procesów cieplnych w budynkach.

Pozyskaliśmy wyłączność komercyjną na ten produkt, podpisując umowę z Politechniką Warszawską. Aktualnie na rynku są rozwiązania, które tylko z definicji działają podobnie do SOZE. Podstawową różnicą jest zastosowanie w SOZE sztucznej inteligencji, która uczy się rytmu pracy Państwa obiektu i na tej podstawie dopasowuje ilość ciepła pobieranego z węzła.

SOZE

SOZE® jest innowacyjnym systemem do regulacji oraz sterowania energią cieplną w budynkach i procesach produkcyjnych, dopasowanym do scentralizowanego ciepłownictwa występującego w Polsce

RSI ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

Regulator ze Sztuczną Inteligencją to zaawansowane algorytmy sterowania. Podejmują wybraną akcję na podstawie analizy aktualnych wielkości pomiarowych oraz danych zebranych z przeszłości dla danego obiektu.

PROGNOZOWANIE

Nadzorowanie stanu technicznego systemu
i planowanie kolejnych działań konserwacyjnych.

OPTYMALIZACJA PROCESU

SOZE® zapewnia wymaganą jakość statyczną i dynamiczną oraz stabilność układu regulacji. Pozwala na skuteczną regulację ważnych parametrów procesu ciepłowniczego takich jak: temperatura powrotu wody sieciowej, pracy pomp i regulacji zaworów.

 STEROWANIE

Ustawianie alarmów i powiadomień dla kluczowych pracowników oraz realizowanie skutecznej i prostej strategii zdalnego zarządzania systemem energetycznym w celu uzyskania oszczędności.

Optymalne zarządzanie energią na cele c.o., c.t, c.w.u., może być dokonywane zarówno w wielofunkcyjnych węzłach ciepłowniczych, jak też w przypadku ciepła wytwarzanego w kotłowniach lokalnych.

Budynki Politechniki Warszawskiej, na których od 2015 r. zainstalowany jest system SOZE®

Budynki Politechniki Warszawskiej, na których od 2015 r. zainstalowany jest system SOZE®

Usługi

 

SOZE

Technologia SOZE® bazująca na sztucznej inteligencji jest autorskim rozwiązaniem naukowców związanych z Politechniką Warszawską. Wdrożenie systemu pozwala na oszczędność energii cieplnej nawet do 50%. Czytaj więcej

Oświetlenie LED

Oferujemy innowacyjne oprawy LED zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, dedykowane do środowiska przemysłowego i powierzchni komercyjnych. Czytaj więcej

Audyt Energetyczny

Oferujemy wykonanie od podstaw audytu energetycznego dla małych i dużych przedsiębiorstw przemysłowych, komercyjnych i oświatowych. Czytaj więcej

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Zgodnie z przyjętą ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku każda duża firma działająca na obszarze Polski jest zobowiązana do przeprowadzania audytu energetycznego i jego przekazania Prezesowi URE w terminie 30 dni od jego wykonania. Czytaj więcej

Białe Certyfikaty

Świadectwa Efektywności Energetycznej są przyznawane za przedsięwzięcia proefektywnościowe, jest to forma bonusu finansowego dla firmy, wprowadzonego w celu realizacji inwestycji, pozwalające uzyskać oszczędność energii. Czytaj więcej

Obrót energią elektryczną i gazem ziemnym

Emes Project jest niezależnym ekspertem energetycznym. Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w optymalizacji kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców końcowych. Czytaj więcej

Finansowanie

Nowoczesne formy finansowania

Formuła ESCO/MAAS Spłata z oszczędności/Abonament

ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service Company) to formuła realizacji działań służących oszczędności energii we współpracy z firmą, specjalizującą się w usługach energetycznych. ESCO oferuje realizację kompleksowych projektów poprawiających efektywność energetyczną u odbiorców energii.

W tym celu:

  • Bada i analizuje potrzeby energetyczne
  • Projektuje rozwiązania
  • Wdraża projekt
  • Zapewnia eksploatację i serwis urządzeń
  • Finansuje inwestycję
  • Wspiera projekt pod kątem administracyjno-prawnym

W ramach ESCO istnieje możliwość realizacji projektów bez ponoszenia kosztów własnych przez inwestora. Na mocy umowy EPC (Energy Performance Contract) firma specjalizująca się w usługach energetycznych projektuje, wdraża, a także finansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Zamawiający spłaca koszt wdrożenia ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności energii. Wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie przez ESCO.

MAAS (Management as a service) to usługa dla firm, które działają zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju i pod tym kątem chcą modernizować swoje nieruchomości, ale nie dysponują budżetem inwestycyjnym (Capex), dlatego też, nie decydują się na zakup systemu na własność.  Maas to model usługi, która pozwala na modernizację i wdrożenie systemu SOZE® na koszt firmy CEET. Opłaty  za korzystanie z infrastruktury inwestor ponosi na zasadach abonamentu (np. raz w miesiącu) i pozabilansowych.

Emes-project Finansowanie

Kontakt

Zapytania Ofertowe

office@emes-project.pl

604 695 784

Znajdź nas na social media:

Skontaktuj się z nami 

14 + 12 =

Napisz do nas!