Audyt energetyczny

Czym jest Audyt Energetyczny? 

Coraz więcej przedsiębiorstw, samorządów i gospodarstw domowych decyduje się na inwestycje skutkujące spadkiem energochłonności obiektów. Inwestycje te mają stronę kosztową i wymagają zasadnych ekonomicznie posunięć. W ich identyfikacji pomaga audyt energetyczny. Czym jest ten proces?

To przeprowadzona przez certyfikowanych audytorów analiza skutkująca dokumentem z diagnozą i rekomendacjami. Wykonanie audytu energetycznego może mieć formę podstawową lub rozszerzoną. Pierwsza wskazuje obszary z potencjałem poprawy efektywności energetycznej i wersje możliwych rozwiązań. Druga zawiera rozwiązania dopasowane do specyfiki i struktury przedsiębiorstwa z informacją o ich efektywności ekonomicznej.

Audyty Efektywności Energetycznej

Czy jest możliwe zmniejszenie kosztów opłat za energię elektryczną i redukcja wydatków związanych z ocieplaniem obiektów? Odpowiedź na to pytanie przynoszą audyty efektywności energetycznej. Obejmują one etap diagnostyczny i rekomendacyjny.

W pierwszym etapie wykonywana jest analiza techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa ona zakres oraz parametry techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego celem jest lepsza efektywność energetyczna budynków. W efekcie pracy audytów powstają konkretne zalecenia inwestycyjne z oszacowaniem ich skali, kosztów oraz terminów zwrotów.

 

Napisz do nas!