Obiekty Mieszkalne

Zastosowanie

w budynkach mieszkalnych i użytku publicznego

Każdy budynek wielorodzinny lub administracji publicznej podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej posiada węzeł cieplny wraz z wymiennikiem, który przekazuje ciepło do centralnego ogrzewania, wody użytkowej oraz instalacji technologicznej. Podczas dostarczania ciepła do pomieszczeń zachodzą ciągłe, dynamiczne zmiany parametrów, spowodowane zmianą warunków zewnętrznych oraz wewnętrznych m.in.  takich jak:

  • temperatura powietrza zewnętrznego
  • wilgotność
  • prędkość wiatru
  • dodatkowe zyski ciepła
  • zmienne zapotrzebowania na ciepło
  • zmienny rozbiór ciepłej wody użytkowej

Aby uzyskać wymagane parametry danego procesu w warunkach dynamicznych oraz aby ilość energii, jaka jest zużywana na poszczególne cele, odpowiadała rzeczywistym potrzebom, konieczne jest odpowiednie sterowanie.

Taką funkcje w każdym węźle cieplnym powinien pełnić sterownik. Aktualnie do sterowania węzłami ciepłowniczymi wykorzystuje się standardowe algorytmy regulacji o działaniu proporcjonalnym (P), proporcjonalno-całkującym (PI) oraz proporcjonalno-całkująco-różniczkującym (PID). Zastosowanie tego typu regulatorów zapewniałoby dobrą jakość regulacji tylko w przypadku współpracy z obiektami liniowymi.

Jednak procesy regulacji występujące w obiektach cieplnych mają właściwości nieliniowe –dynamiczne, z czym wyżej wymienione algorytmy nie potrafią sobie poradzić.

Dla polepszenia regulacji, należałoby przy zmianie punktu pracy na skutek zmiany obciążenia, każdorazowo dokonać zmiany parametrów nastaw regulatora. Nie jest to oczywiście możliwe, gdyż w pomieszczeniu węzła cieplnego musiałaby bez przerwy przebywać osoba odpowiedzialna za systematyczną zmianę nastaw lub w przypadku węzłów cieplnych wyposażonych w telemetrię – ciągłych zmian musiałby dokonywać zdalnie wyspecjalizowany operator .Dlatego, aby nie dopuścić do przebiegów niestabilnych, nastawiane jest najczęściej małe wzmocnienie regulatora, które powoduje, że przebiegi regulacji stają się powolne i układ nie reaguje na pojawiające się zakłócenia. A to prowadzi do nieprawidłowej pracy, strat ciepła i podwyższania kosztów ogrzewania.

Zastosowanie inteligentnego systemu SOZE ze sztuczną siecią neuronową w budynkach mieszkalnych lub użytkowych zapewnia lepsze warunki regulacji oraz szerszy zakres zastosowania niż regulatory PID. Dzięki jego zastosowaniu nie występuje zjawisko niestabilności układów regulacji spowodowane działaniem zakłóceń.

Prowadzi to do znacznych oszczędności energii cieplnej oraz zmniejszenia mocy zamówionej nawet o 30% i mniejsza znacząco koszty ciepła nie tracąc komfortu użytkowania budynków.

Napisz do nas!