Białe Certyfikaty

Uzyskanie świadectw efektywności energetycznej

Świadectwa Efektywności Energetycznej są przyznawane za przedsięwzięcia proefektywnościowe, jest to forma bonusu finansowego dla firmy, wprowadzonego w celu realizacji inwestycji, pozwalające uzyskać oszczędność energii.  Białe Certyfikaty są podmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.  Jednostką wartości jest toe (tona oleju ekwiwalentnego), której cena w roku 2020/21 wg. opłaty zastępczej wynosi 1823 zł.

System świadectw efektywności energetycznej, tzw. „Białych Certyfikatów’„, powstał w celu wspierania inwestycji, które przyczynią się do zmniejszenie zużycia energii. Środki uzyskane z „Białych Certyfikatów” stanowić mają  formę dofinasowania modernizacji wpływających na efektywność energetyczną. Systemy zarządzania energią znajdują się w obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Certyfikaty emes project

Modernizacja oświetlenia w obiektach komercyjnych i przemysłowych – drugą gałęzią naszej działalności jest modernizacja oświetlenia tradycyjnego w obiektach komercyjnych oraz przemysłowych. Nasze usługi obejmują kompleksową realizację zadania „pod klucz” wraz z finansowaniem oraz pozyskaniem białych certyfikatów.

 

Napisz do nas!