Finansowanie

 

ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service Company) to formuła realizacji działań służących oszczędności energii we współpracy z firmą, specjalizującą się w usługach energetycznych. ESCO oferuje realizację kompleksowych projektów poprawiających efektywność energetyczną u odbiorców energii.

W tym celu:

  • Bada i analizuje potrzeby energetyczne
  • Projektuje rozwiązania
  • Wdraża projekt
  • Zapewnia eksploatację i serwis urządzeń
  • Finansuje inwestycję
  • Wspiera projekt pod kątem administracyjno-prawnym

W ramach ESCO istnieje możliwość realizacji projektów bez ponoszenia kosztów własnych przez inwestora. Na mocy umowy EPC (Energy Performance Contract) firma specjalizująca się w usługach energetycznych projektuje, wdraża, a także finansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Zamawiający spłaca koszt wdrożenia ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności energii. Wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie przez ESCO.

MAAS (Management as a service) to usługa dla firm, które działają zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju i pod tym kątem chcą modernizować swoje nieruchomości, ale nie dysponują budżetem inwestycyjnym (Capex), dlatego też, nie decydują się na zakup systemu na własność.  Maas to model usługi, która pozwala na modernizację i wdrożenie systemu SOZE® na koszt firmy CEET. Opłaty  za korzystanie z infrastruktury inwestor ponosi na zasadach abonamentu (np. raz w miesiącu) i pozabilansowych.

Emes-project Finansowanie
Napisz do nas!