Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych

Cym jest Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych?

 • IEUE to dokument, który ma na celu określenie zasad prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych dla użytkowników oraz urządzeń/instalacji będących przedmiotem opracowania.
 • Obowiązek opracowania instrukcji wynika z wprowadzonego w dniu 28 marca 2020r. roku ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII WS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY URZĄZENIACH ENERGETYCZNYCH.
 • Rozporządzenie weszło w życie w dniu 26.10.2020r.

Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych lub grup urządzeń jest obowiązkowa i musi zostać opracowana przez pracodawcę. Nowe rozporządzenie wskazuje pracodawcę jako stronę, na której spoczywa obowiązek prowadzącego eksploatację urządzeń.

SOZE - instrukcja urządzeń energetycznych

Co zawiera instrukcja?

NSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNCYH OBEJMUJE:

 • Charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • Opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 • Zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
 • Opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 • Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
 • Wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • Identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;
 • Wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;
 • Organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;
 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.
Zawartość instrukcji urządzeń energetycznych

Konsekwencje braku IEUE

FINANSOWE:

 • Kary w zależności od organu decyzyjnego mogą wynieść łącznie do 37 000zł
 • W przypadku katastrof, brak ieue może stanowić podstawę do niewypłacenia odszkodowania

LOGISTYCZNE:

 • Zakaz eksploatacji maszyn do momentu uzupełnienia ieue
 • Skierowanie pracowników do innych prac
 • Zakaz prowadzenia określonych prac w zakładzie

PRAWNE:

 • Odpowiedzialność karna zarządu (w przypadku wypadków z uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu)

 

Zaoszczędź czas i zasoby swojego zespołu powierzając przygotowanie Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych dedykowanemu specjaliście z Emes Project. Zamów bezpłatną konsultację klikając w poniższy formularz kontaktowy.

Instrukcja Eksploatacji urządzeń energetyczynch

Zapytania Ofertowe

office@emes-project.pl

604 695 784

Znajdź nas na social media:

Skontaktuj się z nami 

7 + 8 =

Napisz do nas!