Obiekty przemysłowe

Zastosowanie

Redukcja zużycia energii cieplnej w obiektach wielkopowierzchniowych i przemysłowych

Ogrzewanie obiektów wielkopowierzchniowych takich jak szkoły, urzędy, uczelnie, obiekty rekreacyjne oraz obiektów przemysłowych to prawdziwe wyzwanie.

Aby koszty ciepła mogły zostać zredukowane, potrzebne są odpowiednie narzędzia do zarządzania i sterowania, cechujące się dużą elastycznością, szybką reakcją na zmieniające się zapotrzebowanie oraz uwzględniające specyfikę obiektów.

System SOZE® System Optymalnego Zarządzania Energią wpływa na osiągnięcie trzech głównych celów: zmniejszeniu zużycia energii, redukcji kosztów stałych oraz poprawy komfortu pracy.

Ogrzewanie urzędów, hal sportowych czy przemysłowych musi uwzględniać następujące cechy:

  • krótkie wahania zapotrzebowania na ciepło (godziny pracy i przerwy pomiędzy nimi)
  • porę największej aktywności (okresowy rozbiór ciepłej wody)
  • duża liczba osób przebywających w jednym miejscu, w tym samym czasie
SOZE - obiekty przemysłowe
Obiekty przemysłowe - emes_project.pl

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w pomieszczeniach bez nadmiernych strat energii, potrzebny jest system cechujący się dużą elastycznością i szybko reagujący na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepło. Brak regulacji powoduje straty i przyczynia się do przegrzania części pomieszczeń, podczas kiedy inne są niedogrzane.

Inteligentny system zarządzania energią zapewni optymalne wykorzystanie ciepła oraz komfort, co szczególnie a szczególnie jest  odczuwalne w następujących sytuacjach:

  • Okresy przejściowe takie jak wiosna – jesień,
  • Zwiększony rozbiór wody w godzinach porannych i popołudniowych lub podczas rotacji przy pracy zmianowej,
  • Zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło po godzinach pracy i dni wolne.

Regulator ze sztuczną inteligencją na podstawie zbieranych danych uczy się specyfiki działania sieci dystrybucyjnej. Pozwala na dostrojenie zużycia energii cieplnej w zasilanych obiektach, dzięki czemu możliwe jest generowanie oszczędności nie tracąc komfortu użytkowania.

Zastosowanie w procesach przemysłowych 

Optymalizacja zużycia ciepła w produkcji

Ciepło w procesach produkcyjnych w postaci czynnika pary lub powietrza niejednokrotnie stanowi największy koszt energii w zakładzie produkcyjnym.

Ze względu na wykorzystywanie ciepła technologicznego przez okres całego roku ważnym elementem w tym przypadku jest zarządzanie siecią dystrybucji. Częstym problemem jest brak możliwości kontroli mocy oraz temperatury dostarczanej do poszczególnych obiegów i instalacji. Duże straty przynoszą również niemonitorowane zakłócenia oraz awarie.

Zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania SOZE® daje możliwość dokładnej kontroli wszystkich procesów wykorzystujących ciepło.

Podstawowe funkcje systemu, mające wpływ na zmniejszenie zużycia energii to:

  • kontrola mocy pobieranej przez wszystkie obiegi
  • regulacja pracy węzła cieplnego za pomocą temperatury zewnętrznej oraz danych archiwalnych dotyczących właściwości cieplnych instalacji
  • zastosowanie algorytmu sterującego pracą węzła, biorącego pod uwagę parametry zewnętrzne, temperaturę wewnętrzną oraz parametry cieplne czynnika grzewczego i ogrzewanego
  • adaptacja oraz dostosowanie się do zmiennych warunków cieplnych spowodowanych zakłóceniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, automatyczna diagnoza stanu układu jak również szybkie wykrywanie awarii
EMES_Project obiekty przemysłowe zastosowanie
Napisz do nas!